Reports | October 30, 2006 22:00

Three IM-norms in Hoogeveen

[lang_nl]Naast de fantastische kroongroep kende het Essent-toernooi ook een buitengewoon sterke open groep dit jaar, met iets van vijftien grootmeesters en flink wat meesters op de deelnemerslijst. Dit betekende een perfect veld voor het scoren van normen en drie deelnemers slaagden er dan ook in een IM-norm mee naar huis te nemen: Alexander van Beek, Ali Bitalzadeh en Moulthun Ly. (Robert Ris scoorde ook een norm maar die had er al genoeg.)[/lang_nl][lang_en]Besides the crown group the Essent Tournament had a very strong open group this year, with about fifteen grandmasters and several international masters at the participants list. This meant a perfect field for scoring norms and three players did take an IM-norm home: Dutchies Alexander van Beek and Ali Bitalzadeh and Moulthun Ly from Australia. (Robert Ris also scored a norm but he had already enough of those.)[/lang_en]

[lang_nl]
Van links naar rechts Moulthun, Ali en Alexander

Ali speelde een fantastisch toernooi en had zelfs een GM-norm gehad als hij in de laatste ronde met zwart Mikhail Gurevich remise had gehouden. Dat leek vooraf een onmogelijke taak en dat was het misschien ook wel, hoewel Ali op het oog ver kwam.

Hoe Ali in het toernooi zover kwam? Het was een combinatie van taai zijn en scherp zijn. Zo wist hij tegen Ikonnikov en Van der Wiel een minder toreneindspel te keepen en tegen Dambacher en Ibrahimov was hij tactisch gewoon de betere speler.


Ali Bitalzadeh

>> speel Ali's partijen na

Over de veertienjarige Moulthun Ly schreef ik al eerder. Hij was met zijn vader (een bescheiden fruitteler die ongeveer tien jaar geleden met zijn vrouw vanuit Cambodja naar Australi?ɬ´ emigreerde) naar Nederland gekomen en beleefde een fantastische week met overdag zo nu en dan voetballen op het bungalowpark, 's avonds veel snelschaakpartijen in de bungalow ter compensatie van zijn gemis aan ICC (hoewel de perskamer af en toe ook voldeed!) en overdag op uiterst bedachtzame, rustige wijze naar zijn tweede norm koersend. In de volgende video zijn partij uit de laatste ronde, waarin hij met zwart Freddie van der Elburg (2359) versloeg. Op een gegeven moment kijken ook twee iconen van het Australische schaak, Ian en Cathy Rogers, tevreden toe.


Moulthun Ly met hoofdarbiter Koos Stolk

>> speel Moulthuns partijen na

Ali en Moulthun vielen natuurlijk het meeste op; Alexander van Beek wist zijn norm redelijk geruisloos in de wacht te slepen. Hij moest winnen in de laatste ronde een deed dat overtuigend.


Alexander van Beek met Koos Stolk

>> speel Alexanders partijen na[/lang_nl][lang_en]
From left to right Moulthun, Ali and Alexander

Ali played a fantastic tournament and had even scored a GM-norm if he had drawn Mikhail Gurevich with black. That seemed a mission impossible beforehand and perhaps it was, alhough it seemed he got quite far. How Ali reached this high? It was a combination of being tough and being sharp. Against Ikonnikov and Van der Wiel he managed to draw a worse rook ending and against Dambacher and Ibrahimov he simply had a sharper tactical vision.


Ali Bitalzadeh

>> replay Ali's games

About fourteen year old Moulthun Ly I wrote before. He came to The Netherlands with his father (a modest man who cultivates fruit at a farm; he emigrated from Cambodia to Australia with his wife about ten years ago) and had a great week with playing some soccer in the morning at the bungalow park, playing blitz at the bungalow at night as a compensation of missed ICC time (although he did play some in the pressroom!) and during the day cruising for his second norm in a most cautious and quiet manner. In the next video his game from the last round, in which he had to beat Freddie van der Elburg (2359) with black and did so. At a certain moment two icons of Australian chess, Ian and Cathy Rogers, are watching and enjoying it.


Moulthun Ly with chief arbiter Koos Stolk

>> replay Moulthun's games

Ali and Moulthun atrracted most attention of course; Alexander van Beek scored his norm quite surreptitiously. He had to win in the last round and did it convincingly.


Alexander van Beek with Koos Stolk

>> replay Alexander's games[/lang_en]

Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Latest articles