Reports | September 27, 2006 2:26

Topalov still hanging on

[lang_nl]Even leek het erop dat Kramnik soepel op een bijna onoverbrugbare 3-0-voorsprong zou komen vandaag. Maar Topalov, die in slechts twee partijen al zoveel te verduren heeft gehad, verdedigde zich knap en maakte op fraaie wijze remise.[/lang_nl][lang_en]For a while it seemed that Kramnik would easily increase his lead in the match to an almost irreconcilable 3-0 score today. But Topalov, who had to endure so much already in just two games, defended skilfully and held the draw superbly.[/lang_en]

[lang_nl]Kramnik-Topalov
WK-match (03), 2006

Kramnik had zich net als in de eerste partij bediend van het Catalaans. Topalov week als eerste af door 5...Pc6 te spelen in plaats van 5...Lb4+. Zijn nieuwe zet 15...Tc8 pakte niet geweldig uit en wit wist een uitstekende stelling op te bouwen.

Hier heeft zwart zojuist op d5 geslagen. Menigeen zou 32.exd5 gedaan hebben, wat twee verbonden vrijpionnen oplevert (en wat ook door de engines gespeeld wordt). Kramnik is echter?Ǭ†van de voorzichtige soort en zijn voorsprong in de match maakt hem nou niet echt onbesuisder. Hij speelde het veiligere 32.cxd5 waarna een buitengewoon sterke eindfase van Topalov volgde: 32...Dxa2 33.Df3 Tf8 34.Dd3 a3 35.Tb3

en nu de zet van de partij 35...f5!. Slaan op a3 kan niet wegens fxe4 en de dreigingen van zwart worden opeens zo concreet dat wit hier remise maakte met 36.Dxa6 Dxb3 37.Dxg6+.

>> speel de partij na met?Ǭ†annotaties en uitgebreid openingsrapport[/lang_nl]

[lang_en]Kramnik-Topalov
Wch match (03), 2006

Kramnik had chosen the Catalan, just like the first game. Topalov was the first to deviate by playing 5...Nc6 instead of?Ǭ†5...Bb4+. His new move 15...Rc8 didn't work out very well and White was able to build up a promising position.

Black just took on d5. Many of us would have gone for 32.exd5, which gives White two connected free pawns (and which is also the chess engines' choice). However, Kramnik is of the cautious kind and the match score doesn't make him?Ǭ†the slightest more reckless. He went for the safer 32.cxd5 when Topalov showed an impressive final phase: 32...Qxa2 33.Qf3 Rf8 34.Qd3 a3 35.Rb3

and now the move of the game 35...f5!. Taking on a3 is bad because of fxe4 and Black's threats are becoming quite serious so White decided to make a draw with 36.Qxa6 Qxb3 37.Qxg6+.

>> replay the game with annotations and extensive opening report[/lang_en]

Tags:

Share |
Peter Doggers's picture
Author: Peter Doggers

Founder and editor-in-chief of ChessVibes.com, Peter is responsible for most of the chess news and tournament reports. Often visiting top events, he also provides photos and videos for the site. He's a 1.e4 player himself, likes Thai food and the Stones.

Chess.com

Comments

Rini Luyks's picture

Leuk dat Topalov nu eens een keertje goed wegkomt. Het is zo wel echt een "meeleef-match" aan het worden.
Gelijk moet ik denken aan Fischer-Spassky, Reykjavik 1972, ?Ǭ¥s avonds die tv-uitzendingen met de uitleg van prof. Euwe en met W.J.Muhring in de rol van "domme August" die zogenaamd niets snapte. Onvergetelijk, d?ɬ°t moest nou ?Ǭ¥s in DVD verschijnen.
Aardig is dat je soms als amateur gaat denken dat je er wat van snapt. Zo zag ik bijv. on-line direkt 31.Tb8 met een voor wit toch wel erg safe en voordelig dame-eindspel, lijkt me.
Maar, zoals al gezegd, aan de zijlijn heb je makkelijk praten.

Latest articles